สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
   บัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
   บัญชีจ่ายเงินรายเดือนพนักงานราชการ
   บัญชีจ่ายเงินรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
50 ถ.อิสาณ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000  

Copyright by http://msglive.org