รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์   
Create by : http://msglive.org Version 3.1.1 ©2552-2557.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.